Bác sĩ CKII Chấn thương chỉnh hình.

Nguyên trưởng khoa Phục Hồi Chức Năng Vật Lý Trị Liệu bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP. Hồ Chí Minh

Tu nghiệp chuyên ngành phục hồi chức năng tại Kobe Nhật Bản

Tham dự chương trình PHCN của HVO – Tổ chức chăm sóc sức khỏe phi chính phủ Hoa Kỳ tại Việt Nam

Giới thiệu bác sĩ

Thành tựu bác sĩ

chuyên môn bác sĩ