BS. Nguyễn Văn Thanh Hải

 • Bác sĩ CKII Chấn thương chỉnh hình
 • Nguyên trưởng khoa Phục Hồi Chức Năng Vật Lý Trị Liệu bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP. Hồ Chí Minh
 • Tu nghiệp chuyên ngành phục hồi chức năng tại Kobe Nhật Bản
 • Tham dự chương trình PHCN của HVO – Tổ chức chăm sóc sức khỏe phi chính phủ Hoa Kỳ tại Việt Nam
https://anphap.vn/wp-content/uploads/2023/09/bs-Hai-official-copy-2.png
https://anphap.vn/wp-content/uploads/2023/09/bs-mai.png

BS. Nagata

 • Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Đại học Thành phố Yokohama (03/1998)
 • Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật chỉnh hình Bệnh viện Đại học Thành phố Yokohama
 • Thành lập Tập đoàn Y tế Yushokai năm 2004
 • Nhiều nghiên cứu khoa học về chuyên môn chấn thương chỉnh hình.

BS. Hiratsuka

 • Năm 2003, Ông làm việc tại Bệnh viện Phúc lợi Xã hội Ryokufuso với vai trò Trợ lý phục hồi chức năng
 • Năm 2007 Học tại Trường Công nghệ Y học Xã hội Nhật Bản
 • Năm 2007 Làm việc tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Tập đoàn Y tế Shin-Yokohama ở vị trí Chuyên gia vật lý trị liệu
 • Từ năm 2009 đến nay, Ông là Tổng Giám đốc tại Tập đoàn Y tế Yushokai đồng thời là Chuyên gia vật lý trị liệu.
https://anphap.vn/wp-content/uploads/2023/09/bs-Hai-official-copy-2.png
Phone