Trang thiết bị y tế

https://anphap.vn/wp-content/uploads/2023/09/TUAN1690.jpg

Máy thủy trị liệu Quattromano OG Wellness (HS-30)

https://anphap.vn/wp-content/uploads/2023/09/TUAN1655.jpg

Máy kéo giãn cột sống thắt lưng, cột sống cổ kỹ thuật số Orthotrac Lasedia OG Wellness (OL-660)

https://anphap.vn/wp-content/uploads/2023/09/TUAN1634.jpg

Máy laser Fine Laser OG Wellness (EL-1000)

https://anphap.vn/wp-content/uploads/2023/09/TUAN1642.jpg

Máy kích thích điện điều trị Physious (FS-350)

Phone