Đội ngũ y tế

Ban điều hành

https://anphap.vn/wp-content/uploads/2023/09/posster-Bs-Nagata-fix-mau.jpg

BS. NAGATA

Bác sĩ điều hành
https://anphap.vn/wp-content/uploads/2023/09/poster-bs-Thanh-Hai-fix-mau.jpg

BS. NGUYỄN VĂN THANH HẢI

Bác sĩ điều hành
https://anphap.vn/wp-content/uploads/2023/09/posster-Bs-Hiratsuka-fix-mau.jpg

BS. HIRATSUKA

Chuyên viên VLTL
https://anphap.vn/wp-content/uploads/2023/09/poster-CVLT-Hatakeyama-ffix-mau.jpg

BS. HATAKEYAMA

Chuyên viên VLTL

Bác sĩ chuyên gia

https://anphap.vn/wp-content/uploads/2023/09/poster-bs-Thanh-Hai-fix-mau.jpg

BS. NGUYỄN VĂN THANH HẢI

Bác sĩ điều hành
https://anphap.vn/wp-content/uploads/2023/09/Bs.-Truc-Mai.png

BS. NGUYỄN THỊ TRÚC MAI

Bác sĩ chuyên gia

Chuyên viên vật lý trị liệu

https://anphap.vn/wp-content/uploads/2023/09/poster-CVLT-Hatakeyama-ffix-mau.jpg

BS. HATAKEYAMA

Chuyên viên VLTL
https://anphap.vn/wp-content/uploads/2023/09/VLTL-Thanh-Duy.png

CV. NGUYỄN THANH DUY

Chuyên viên VLTL
https://anphap.vn/wp-content/uploads/2023/09/VLTL-My-Duyen.png

CV. LÊ HOÀNG MỸ DUYÊN

Chuyên viên VLTL
Phone